Seth yeniden kuantum fiziği doğrulayarak

birleştirerek paralel evren, kuantum fiziği, zaman kayması, beşinci boyut, solucan. deliği ve yerçekimi gibi kavramlar üzerinden. destansı bir uzay yolculuğu hikayesi. tasarlıyor. Nolan’ın en duygusal filmi. olarak nitelendirebileceğimiz Interstellar, bu duygusallığını da büyük oranda baba – kız arasındaki dramatik ...

cinedergi-101