Uppdatering av säkerhetsförfaranden och schemaläggning av säkerhetsgranskningar