Där är polygami praktiseras idag

Polygami dvs månggifte, är ett intressant ämne. Man kan konstatera att 'I västvärlden har det monogama, heterosexuella äktenskapet varit dominerande. Under senare tid har normen heterosexualitet alltmer ifrågasatts som godtycklig och diskriminerande mot homosexuella. Vissa debattörer har då hävdat att normen monogami är lika godtycklig och kan anses vara diskriminerande mot ... Däremot om man blickar utåt till länder där polygami är lagligt, t.ex. Iran eller Senegal då kommer man istället se att det är feministerna som är de starkaste motståndarna mot polygami. Anledning är att månggifte är något som praktiseras av de mest konservativa och religiösa, inte sällan så saknas kvinnans godkännande när en ... Polygami som en mycket gammal sed som praktiseras av många folk i olika delar av världen. Polygami praktiseras idag i Amerika, Melanesien, Afrika. Islam och buddhismen är de religioner som godkänner polygamiska äktenskap. Med den enda ändringen: mannen borde vara helt ansvarig för alla de fruar som är gifta med honom. Det är intressant att notera att många, icke-muslimska och muslimska, länder i världen idag har förbjöd polygami. Ta en andra hustru, även med första hustrun, gratis samtycke är ett brott mot lagen. Å andra sidan, är fusk på hustrun, utan hennes vetskap eller samtycke, helt legitimt vad beträffar lagen! Polygami, eller månggifte, är förmodligen en av de mest kontroversiella och fascinerande ämnen, inte bara i den muslimska världen, men också långt utanför.Men vi vet att det har utövats sedan urminnes tider och det var socialt och kulturellt motiverade, under förutsättning att reproduktionen.Idag är månggifte inte obligatoriskt för muslimerna, och i vissa fall helt förbjudet ... Det praktiseras dock i mindre områden i länder som Indien, Kina och Nepal. Vad är skillnaden mellan polygami och en öppen relation? Polyamori betyder att ha flera romantiska relationer samtidigt, med kunskap och samtycke från alla inblandade. Ett öppet förhållande är ett förhållande där parterna är fria att träffa andra. Båda ... Däremot om man blickar utåt till länder där polygami är lagligt, t.ex. Iran eller Senegal då kommer man istället se att det är feministerna som är de starkaste motståndarna mot polygami. Anledning är att månggifte är något som praktiseras av de mest konservativa och religiösa, inte sällan så saknas kvinnans godkännande när en ...

Friluftsteknik - YouTube

Vad är polyamori? Allt du bör veta om icke-monogami från ...

  1. Friluftsteknik - YouTube
  2. Patienter sköter sin egen dialys
  3. Intervjuserie - YouTube

Idag gav vi oss ut i skogen med barnen på gården för att bygga en överlevnadskoja. Med tanke på barns tålamod så var det viktiga att få kojan klar innan tålamodet försvann. Idén praktiseras också inom psykiatrin och medicinsk och ortopedisk rehabilitering. --Inom psykiatrin är det meningen att på sikt låta tidigare schizofrenipatienter hjälpa schizofrena. ArA har under året 2017 arbetat med en intervjuserie på 16 avsnitt där forskare och aktivister intervjuas om hur rasism, demokrati, politik och samhället ser...